Tālrunis: +371 67 887 777
E-MAIL: info@esteria.eu

Terminoloģija

Šajā sadaļā Jūs atradīsiet aprakstu lielākoties par specifiskiem terminiem, kas attiecas uz mūsu sniegtajiem pakalpojumiem. Lielākā daļa no šiem terminiem ir atrodami līgumos, piedāvajumos, tehniskajā dokumentācijā un pakalpojumu aprakstā.

Attiecīgie termini ir nepieciešami, lai pilnībā saprastu sniegto pakalpojumu. Klientu ērtībai esam tos apvienojuši vienā sadaļā. Ar jaunu pakalpojumu pievienošanu saraksts tiks papildināts.

 1. A-numurs (nosūtītāja numurs)
  Kā nosūtītāja numuru var izmantot Klienta firmas nosaukumu, veikala nosaukumu vai jebkuru citu vārdu. Nosūtītāja numurs var sastāvēt no latīņu alfabēta simboliem, punktiem, domuzīmēm vai pasvītrojumiem. Garums – līdz 11 zīmēm. Katru nosūtītāja numuru vai A-numuru ir nepieciešams saskaņot.
 2. Abonents
  Mobilā telefona īpašnieks, mobilā operatora klients, kas saņem vai nosūta SMS.
 3. Abonēšana
  Pakalpojumu sniegšanas veids, kad naudas noņemšana no Abonenta rēķina un informācijas sniegšana notiek regulāri ar noteiktu periodiskumu. Piemēram, parakstīšanās uz horoskopiem: Abonents katru dienu saņem SMS ar horoskopu un katru reizi par to maksā fiksētu naudas summu. Šādā gadījumā pakalpojuma pasūtīšana notiek vienu reizi, bet pakalpojuma sniegšana (pagarināšana) – uz regulāra pamata.
 4. API
  Mijiedarbības protokols starp Esteria SMS Gateway un Klienta serveri, pateicoties kuram, var iestatīt automātisko datu apstrādi, bez tiešas cilvēka līdzdalības.
 5. Atbildes SMS
  Ziņojuma teksts, kurš tiek nosūtīts Abonentam pēc veiksmīgas tarifikācijas. Parasti dotais ziņojums satur pasūtīto pakalpojumu vai instrukciju par to, kā saņemt apmaksāto pakalpojumu.
 6. Atskaite par piegādi (DLR report)
  Pēc jebkuras SMS nosūtīšanas mobilais operators paziņo tā statusu. Statuss var būt: piegādāts / nav piegādāts / termiņš iztecējis. Piegādāšanas atskaite ir tā statusa ziņojums Klienta IS.
 7. Atslēgas vārds
  Simbolu kopums, ar kuriem sākas Abonenta nosūtāmās SMS teksts. Piemēram, gadījumā, ja tiek balsots par klipu "VOTE 1546", vārds "VOTE" ir atslēgas vārds, bet "1546" – klipa numurs. Pēc atslēgas vārda notiek pakalpojuma identifikācija, SMS maksas noteikšana un atbildes ziņojuma teksts.
 8. Dublikāti
  Telefona numuri, kas atkārtojas. Masveidā izsūtot SMS Klienta bāzē, viens un tas pats numurs bieži vien ir norādīts vairākas reizes. Lai izvairītos no pārpratumiem ar Klientu (vienādu SMS saņemšana vairākas reizes), rekomendējam uzmanīgi pārbaudīt datu bāzi, pirms izsūtīšanas un attīrīt to no dublikātiem.
 9. Esteria SMS Gateway
  SMS platforma, kas nodrošina savstarpējo saiti starp Abonentiem, operatoru un Klientiem, tai skaitā SMS ziņojumu pieņemšanu, nosūtīšanu un maršrutēšanu, tiek īstenota Abonentu tarifikācija.
 10. Flash SMS
  SMS, kura, to saņemot, uzreiz parādās uz mobilā telefona ekrāna (ar nosacījumu, ka šī funkcija ir paredzēta izmantojamajā aparātā).
 11. Garantijas depozīts
  Klienta avansa maksājums, kas glabājas partnera kontā, kas ir garantija saņemto pakalpojumu apmaksai. Garantijas depozīts nav daļēja apmaksas veikšana.
 12. HTTP pieprasījums
  Pieprasījums no Esteria SMS Gateway uz Klientа servisu, saskaņā ar API, kas tiek īstenots saskaņā ar HTTP GET protokolu un ietver sevī saņemtās SMS parametrus. Tiek imitēta HTTP saites atvēršana, ko īsteno interneta pārlūkprogramma, bez cilvēka līdzdalības.
 13. Īsais numurs
  Sistēmas numurs, uz kuru abonenti sūta īsziņas ar noteiktu tekstu. Parasti šāda numura garums ir 3,4 vai 5 zīmes.
 14. Klients
  Fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz noslēgto līgumu, izmanto vienu no mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem, sniedzot pakalpojumus abonentam.
 15. Klientа IS
  Klientа informācijas sistēma, kas mijiedarbojas ar Esteria SMS Gateway, lai saņemtu un/vai nosūtīt ziņojumus ar HTTP/S GET pieprasījumiem, kā arī sniedz Abonenta pasūtītos/apmaksātos pakalpojumus. Visizplatītākās IS ir interneta vietnes, grāmatvedības programma, iekšējā klientu datu bāze, online-spēle utt.
 16. Operators
  Kompānija, kas sniedz mobilo sakaru pakalpojumus savu abonentu mobilajiem telefoniem Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijā (LMT, Tele2, Bite, Omnitel, EMT, Elisa)
 17. Personificētā SMS
  Ziņojums, kas tiek nosūtīts konkrētajam Abonentam no uzņēmuma datu bāzes, norādot viņa personīgos datus (saukt vārdā, apsveikt dzimšanas dienā, nodot individuālo informāciju). Bieži izmanto marketinga nodaļas, lai apziņotu uzņēmuma Klientus par noteiktām atlaidēm, īpašiem nosacījumiem, akcijām, kas veido lojalitāti attiecībā pret uzņēmumu.
 18. Pieņemšanas-nodošanas akts
  Dokuments, kuru paraksta abi partneri par saņemto/sniegto pakalpojumu apjomu un maksu. Parasti šādu dokumentu paraksta par darbu rezultātiem par kalendāro mēnesi. Dokuments kļūst par pamatojumu rēķina piestādīšanai un tā apmaksai.
 19. Saliktā SMS
  Tāda SMS, kuru garums ir vairāk nekā 160 simbolu (GSM kodēšanai) vai vairāk nekā 70 simbolu (Unicode kodēšana). Nosūtot Klientam salikto SMS tiek nosūtīti vairāki ziņojumi, kas tiek salīmēti atbilstoši Abonenta mobilā telefona standartam. Daži vecākie telefona modeļi nemāk salīmēt saņemtās daļas vienā veselā, tādēļ Abonents saņem vairākas atsevišķas SMS.
 20. Saņēmēja numurs
  Numurs, uz kuru tiks nosūtīta SMS, ar Jūsu norādīto tekstu. SMS nosūtīšana ir iespējama tikai uz mobilo numerāciju.
 21. Satura piegādātais
  Kompānija, kas īsteno mobilā kontenta (mobilās melodijas, attēli, realtoni, polifonija, Java-spēles, mobilā tēmas, 3gp video, videotoņus, zvanu toņus, videozvanus, Java-grāmatas, logotipus un daudz ko citu) apkopošanu un sniegšanu. Pakalpojumu izmantošanai bieži tiek izmantoti dažādi SMS pakalpojumi (piemēram, zvanu toņa vai logotipa pasūtīšana ar SMS ziņojumu).
 22. Serviss
  Atsevišķs Klientа pakalpojums, kas ir saskaņots ar mobilo operatoru un ir noformēts, saskaņā ar spēkā esošajām prasībām. Katram servisam ir raksturīgi šādi parametri: nosaukums, atslēgas vārds, īss apraksts, detalizēts apraksts, cena, pakalpojumu sniegšanas nosacījumi.
 23. SMS Agregators
  Kompānija, kas piedāvā maksas SMS un SMS izsūtīšanas pakalpojumus, kam ir tieši savienojumi ar mobilajiem operatoriem. Darbības princips ir piedāvāt partneriem universālu platformu SMS maksājumu saņemšanai no visiem mobilo operatoru Abonentiem.
 24. SMS dzīves ilgums
  Laika periods, kurā Esteria SMS Gateway un mobilais operators cenšas nogādāt SMS Abonentam, gadījumos, kad Abonents nav sasniedzams (atrodas ārpus tīkla darbības zonas, mobilais telefons ir izslēgts, utt.)
 25. SMS skripts
  Programma, kas ir novietota Klientа pusē, kas pieņem HTTP GET pieprasījumus no Esteria SMS Gateway, par katru saņemto SMS un veic noteiktas darbības ar klienta datu bāzi, kā arī veido atbildes ziņojuma tekstu un nosaka tā maksu. Parasti SMS tiek rakstīti uz PHP, Java, Ruby, Perl, Python, ASP bāzes. Ar skriptu paraugiem var iepazīties tehniskajā dokumentācijā.
 26. Speciālie simboli
  Simboli, kuri nav iekļauti GSM 03.38 standartā, kā arī kirilicas simboli un nacionālie latviešu, lietuviešu, igauņu u.c. alfabētu simboli. Izmantojot speciālos simbolus SMS tekstā, ziņojuma garums samazinās par 160 līdz 70 zīmēm (tas ir saistīts ar simbolu kodēšanas tehniskajām īpatnībām).
 27. Tarifikācija
  Naudas noņemšanas procedūra no Abonentа konta par sniegtajiem pakalpojumiem. Parasti tarifikācija notiek pēc SMS, kuru ir nosūtījis Abonents, bet tāpat ir iespējami arī citi varianti (asinhrona datu apstrāde, abonēšana).
 28. WEB interfeiss
  Sniedzamo pakalpojumu vadības panelis, kas atrodas interneta vidē. Katram Klientam tiek piešķirts lietotājvārds un parole piekļuvei sistēmā, kur var redzēt visu izmantojamo pakalpojumu aktivitāti, kā arī tehnisko un finanšu informāciju.

Pay-per-click

Mums pieejamā statistika liecina, ka pateicoties pin-kodu sistēmas ieviešanai Jūs varat palielināt savu peļņu līdz 40%.


 
eXTReMe Tracker